Cataloge

طراحی کاتالوگ


"یک کاتالوگ خوب مانند رودربایستی عمل میکند؛ علاوه بر اینکه کسب و کار شما را بهتر نشان میدهد باعث می شود که مشتری بیشتر به شما احترام بگذارد"


امروزه به ندرت کالا یا خدماتی بدون بهره گیری از نوشته های تبلیغاتی در دسترس مشتریان قرار میگیرد. صاحبان کسب و کار به دو دلیل به نوشته ایی از این دست نیازمندند؛ نخست کسب اعتبار و سپس استفاده از این ابزار به عنوان وسیله ای جهت صرفه جویی در وقت.
مشتریان به کاتالوگ و بروشور نیازمندند تا همراه خود به خانه برده و در زمان فراغت به مطالعه آن بپردازند. در 
طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور تایپ کردن همه اطلاعات برای تک تک نتقاضیان و مشتریان ناممکن است؛ به همین جهت میتوان اطلاعات بنیادین و اساسی را به همراه تصاویر و یا حتی پوسترهای طراحی شده و در راس امور استفاده از لوگو شرکت در درون کاتالوگ و بروشور قرار داد تا مشتریان بتوانند قسمت اساسی و اعظم اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشند.
کاتالوگ ها و بروشورها به طور دقیق وسیله اطلاع رسانی هستند. آن ها چگونگی محصول و خدماتی را که می توانند به مخاطبان ارائه شوند، اطلاع می دهند. کاتالوگ و بروشور شما باید عملکرد کالا را نیز شرح دهد؛ و اینکه چرا افراد باید در صدد خزید آن برآیند و چگونه آن را سفارش دهند.
در طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور خوب،باید در نظر داشت که رسالتی بیش از رساندن اطلاعات و توضیح عملکرد محصول را دارند و رسالت اصلی آن ها متقاعد کردن افراد است. به خاطر داشته باشید که کاتالوگ و بروشور وسیله فروش هستند نه یک جزوه دستور العمل. یک کاتالوگ و بروشور خو نه تنها حرف می زند، بلکه می فروشد.


Search