تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی

به روزرسانی : تابستان 99

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی کلاس C

6میلیون
 • حداقل زمان ساخت : 15 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی کلاس B

15میلیون
 • حداقل زمان ساخت : 25 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی کلاس A

25میلیون
 • حداقل زمان ساخت : 40 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی
مدت زمان تیزرهای تبلیغاتی معمولا بین 45 الی 60 ثـانیه می باشد.
قبــل از ضبط مـتن تیزر صـدای گـوینده به تـایید کـارفرما خــواهد رسـید.
تمامی کـارها توسط تیم کـارگردانی و تولیـد متـخصص انجام خواهد شد.
برای هر تیزرتبلیغاتی درخواستی دو الی سه سناریو اختصاصی ارائه می شود.
هزینه دکورسازی و طراحی صحنه بسته به سناریو جداگانه محاسبه خواهد شد.
هزینه ایاب و ذهـاب برای ساخت تیزرهای خارج از تـهران به عهده کـارفرما می باشد.
درصورت نیاز به استفاده از بازیگرهای حرفه ای هزینه ان جداگانه محاسبه خواهد شد.

تعرفه ساخت تیزرموشن گرافیک

به روزرسانی : تابستان 99

شروع قیمت تیزر اینفوگرافیک

4میلیون
 • حداقل زمان ساخت : 7 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد

شروع قیمت تیزر موشن گرافیک دوبعدی

6میلیون
 • حداقل زمان ساخت : 25 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد

شروع قیمت تیزر موشن گرافیک سه بعدی

12میلیون
 • حداقل زمان ساخت : 40 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد
هزینه طراحی کاراکتر جداگانه محاسبه خواهد شد.
امکان ترکیب تیزرهای موشن گرافیک باهم وجود دارد.
تعرفه تیزرهای موشن گرافیک به صورت دقیقه ای می باشد.
قبـل از ضبط متن تیزر صدای گوینده به تایید کارفرما خواهد رسید.
تمامی کارها توسط تیم کارگردانی و تولید متخصص انجام خواهد شد.
برای هر تیزر موشن درخواستی دو الی سه سناریو اختصاصی ارائه می شود.
 

تعرفه ساخت فیلم صنعتی و تبلیغاتی

به روزرسانی : تابستان 99

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی کلاس C

8میلیون
 • حداقل زمان ساخت : 15 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • عکس برداری از پروژه
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • اینفوگرافیک
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی
 • تیزر تبلیغاتی 1 دقیقه ای
 • لوگو استیشن

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی کلاس B

18میلیون
 • حداقل زمان ساخت : 25 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • عکس برداری از پروژه
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • اینفوگرافیک
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی
 • تیزر تبلیغاتی 1 دقیقه ای
 • لوگو استیشن

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی کلاس A

28میلیون
 • حداقل زمان ساخت : 40 روز کاری
 • فرمت خروجی : 4K
 • عکس برداری از پروژه
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • اینفوگرافیک
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی
 • تیزر تبلیغاتی 1 دقیقه ای
 • لوگو استیشن
قبــل از ضبـط مـتن تیزر صـدای گـویـنـده به تـایید کـارفـرمـا خــواهـد رسـید.
تمامـی مراحل تولیـد توسط تیم کـارگردانی و متـخصص انجـام خواهـد شـد.
مدت زمان فیلم های صنعتی و تبلیغاتی معمولا بین 5 الی 15 دقیقه می باشد.
هزینه دکورسازی و طراحی صحنه بسته به سناریو جداگانه محاسبه خواهد شد.
هزینه ایاب و ذهـاب برای ساخت تیزرهای خارج از تـهران به عهده کـارفرما می باشد.
درصورت نیاز به استفاده از بازیگرهای حرفه ای هزینه ان جداگانه محاسبه خواهد شد.
Image
Image

به میزان رضایت خود از خدمات ما هزینه را پرداخت کنید!!!

Info@5thd-co.com
09 62 81 88 - 76 60 81 88

Image